Skąd potrzeba transkrypcji i napisów do nagrań w jednostkach samorządu terytorialnego (gminach, miastach i powiatach)? Jak szybko i łatwo spełnić wymagania cyfrowej dostępności?

Czego dowiesz się z tego artykułu?

  • Korzyści i wyzwania płynące z ustawy
  • UXM Transkrypcje rozwiązaniem problemu
  • Spełnienie wymagań dostępności za darmo?

W 2018 roku jednostki samorządu terytorialnego (JST) zostały zobowiązane do nagrywania wszystkich sesji rady gminy i udostępniania ich na swoich stronach internetowych (Dz. U. 2018 poz. 130). Do tego momentu było to jedynie zadanie dodatkowe, realizowane wedle potrzeb (Dz. U. 2016 poz. 1764). Jednym z motywów stojących za tą zmianą była chęć zwiększenia jawności działalności instytucji publicznych. Dzięki temu mieszkańcy mogą lepiej współtworzyć swoją lokalną społeczność. Niestety brak napisów do tychże nagrań nie umożliwiał ich odbioru osobom niesłyszącym. Dlatego uchwalono ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 roku dotyczącą dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848), która miała to zmienić. Zgodnie z nową ustawą, w ciągu dwóch tygodni od opublikowania transmisji z posiedzenia rady gminy lub miasta należy załączyć do niej napisy spełniające standardy WCAG 2.1 , aby zapewnić równy dostęp do informacji wszystkim obywatelom. Ich brak może skutkować karami finansowymi dotkliwymi dla budżetu.

Korzyści i wyzwania płynące z ustawy

Choć jest to niewątpliwe zwycięstwo dla osób niepełnosprawnych, obowiązek ten przysparza wiele kłopotów logistycznych, jak i finansowych wielu samorządom. Ręczne sporządzanie transkrypcji potrafi zająć wiele cennego czasu, który urzędnicy mogliby przeznaczyć na inne ważne zadania.

Zgodnie z nową ustawą, w ciągu dwóch tygodni od opublikowania transmisji z posiedzenia rady gminy lub miasta należy załączyć do niej napisy, aby zapewnić równy dostęp do informacji wszystkim obywatelom. Ich brak może skutkować karami finansowymi dotkliwymi dla budżetu.

UXM Transkrypcje rozwiązaniem problemu

Na szczęście istnieje sposób, dzięki któremu w szybki sposób możemy zagwarantować dostępność cyfrową nagrań zgodną z wymaganiami WCAG dla osób mających problemy ze słuchem. UXM Transkrypcje to narzędzie pozwalające dodać napisy do plików MP4 szybko i niskim kosztem. Program ten, oparty na sztucznej inteligencji (tzw. AI), błyskawicznie generuje transkrypt ze znacznikami czasu i możliwością podpisania rozmówców. Jak wiadomo, maszyny nie potrafią w pełni zastąpić człowieka, w szczególności w pracy ze słowem, dlatego możliwe jest dokonanie korekty bezpośrednio w programie. Oferujemy także fakultatywnie usługę korekty przez nasz zespół. Na koniec wystarczy eksportować gotowe napisy w formie tekstowej lub pliku SRT kompatybilnego z platformami do publikacji nagrań wideo, np. YouTube. I gotowe!

Spełnienie wymagań dostępności za darmo?

Co ciekawe, można uzyskać grant na wdrożenie narzędzia UXM Transkrypcje. Polski Fundusz Rozwoju pozwala starać się o dofinansowanie na tego rodzaju rozwiązania. Wystarczy założyć konto na stronie Giełdy Miejskich Technologii, złożyć wniosek. Dzięki temu można spełnić kryteria dostępności cyfrowej i zapewnić napisy za darmo. Więcej o tym, jak złożyć wniosek dowiesz się na stronie Giełdy Miejskich Technologii.

Wypróbuj UXM Transkrypcje

Zachęcamy do skorzystania z programu UXM Transkrypcje. Jest to produkt polskiej firmy UX Mining, która specjalizuje się w rozwijaniu narzędzi do poprawy użyteczności i dostępności portali internetowych. Wszystkie informacje, filmik instruktażowy, a także cennik znajdują się na naszej stronie internetowej transkrypcje.uxmining.com.

Do przeczytania w: 2 minuty

Opublikowane: 20 sierpnia 2023

Kinga Spierewka
Kinga Spierewka pracuje jako social media manager i copywriter w UX Mining. Przez kilka lat zajmowała się także tłumaczeniami w ramach trzech języków (PL-EN-FR), w tym tłumaczeniami audiowizualnymi, dlatego potrzeba szybkiego i wysokiej jakości generatora transkrypcji i napisów nie jest jej obca.